Ναμούν πουλί στο Γαλατά

Ναμούν πουλί στο Γαλατά κι’ αηδόνι στην Αυλώνα

να αγνάντευα να βίγλαγα τον Μέγα τον Αφέντη.

Πως αρματώνει κάτεργα και ξεκινάει καράβια

Βασιλοπούλα αρμάτωσε να πάει με το καράβι

χίλια φλουριά της έδωσε να πάει με το καράβι

κι άλλα χίλια της έταξε να πάει με την τίμη της.

Καραβοκύρης άτιμος στον κόρφο της απλώνει

κι’ η κόρη από την τιμή της κι’ από την αντροπή της

και στο καταρτ΄ ακούμπησε και κει η ψυχή της βγαίνει.

Την πήραν την απέταξαν στο κύμα της θαλλάσης

το κύμα την απέταξε στης Αμβρακιάς την βρύση

πάησαν οι Αμβράτσες για νερό και οι Αμβρακιοπούλες.

Βλέπουν κορμί χωρίς ψυχή μεσούλα για κιμέρη

Για δες κορμί γι’ αγκάλιασμα μεσούλα για κιμέρι

την πήραν και την έθαψαν κοντά στον Αη Γιώργη

2009-07-12T07:17:00+00:00

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.