Τα πάθη του Χριστού

Κάτω στα Ιεροσόλυμα και στου Κυρίου τον Τάφο

εκεί δέντρος δεν ήτανε, δέντρος εφανερώθη, ο δέντρος

ήταν ο χριστός και οι ρίζα η Παναγία και αυτά τα ριζοκλώναρα

ήταν οι μάρτυρές του, που μαρτυρούσαν και έλεγαν

του Ιησού Χριστού τα πάθη.

 

[…]

Τα πάθη του Χριστού2009-07-12T06:46:53+00:00

Ο Λάζαρος

Καλώς μας ήβρε ο Λάζαρος κι ο φίλος του Χριστού μας.

Καλώς μας ήβρε ο πάντιμος κι ο ευλογημένος χρόνος.

Π’ ανθίζει για Πάσχα η γη κι ευωδιάζει ο τόπος.

Π’ ανθίζει και το Πάσχα μας η Λαμπροφόρα ημέρα.

Σήμερον έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος  Θεός,

εν τη πόλει […]

Ο Λάζαρος2009-07-12T06:46:29+00:00

Το καγκελάρι

Η ονομασία

Είναι Ηπειρώτικος χορός που χορεύεται σε πάρα πολλά χωριά της Ηπείρου. Το όνομά του το πήρε απ’ τα πίσω γυρίσματα και τις στροφές που πραγματοποιούνται στο τέλος του χορού (καγκέλια).

Στο χωριό μας ο χορός αυτός χορεύεται όλες τις μέρες του Πάσχα το απόγευμα, […]

Το καγκελάρι2015-07-25T23:13:23+00:00